کوبنده شب؛ از دیگر معجزات قرآن

اخیراً محققان ناسا اعلام به کشف ستاره های جدیدی کرده اند که به علت جرم بسیار زیاد، صدایی همچون زدن طبل می دهند و نام آنها را کوبندۀ شب نهاده اند که  با توجه به این مطلب در سوره "طارق" می خوانیم: " وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ ؛سوگند به آسمان و ستاره کوبنده و تو چه می دانی ستاره کوبنده چیست؟" که این آیه ها کاملا به ستاره کوبنده اشاره می کند و حتی در عربی به کسی که در خانه را می کوبد و در را میزند "طارق" یا "کوبنده" می گویند.

و در آیه بعدی چنین آمده: " النَّجْمُ الثَّاقِبُ؛ همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی ها "

در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است که چاله را ایجاد می کند. نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند. امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که کسی به جایی می کوبد! "ستاره کوبنده". قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است (چاله ایجاد می کند).

کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد.

/ 2 نظر / 25 بازدید
محمدرضا

قرآن کریم اعجاب انگیزه ای کاش سند و مدرکی از ناسا هم ذکر میکردید.

در خلا صوت انتشار پيدا نمي كند